Select Page

Мамандықтар

Мамандықтар атауы

Оқу мерзімі

мемлекеттік грант ақылы
9
сынып
11
сынып
9
сынып
11
сынып
сырттай (11 сынып)
1 04130200 – Логистика (салалар
бойынша)
2 жыл
10ай
1 жыл
10ай
2 жыл
10ай
1 жыл
10ай
 
2 07140700 – Автоматика, телемеханика
және темір жол көлігіндегі
қозғалысты басқару    
3 жыл
10 ай
  3 жыл
10 ай
2 жыл
10ай
 
3 07160500 – Темір-жолдың
жылжымалы тартқыш  құрамын
пайдалану,  жөндеу және техникалық
қызмет көрсету  
3 жыл
10 ай
  3 жыл
10 ай
2 жыл 10ай 2 жыл
10ай
4 07161300 – Автомобиль көлігіне
техникалық қызмет көрсету, жөндеу
және пайдалану 
3 жыл
10 ай
  3 жыл
10 ай
2 жыл 10ай 2 жыл
10ай
5 07320800 – Темір жол құрылысы, жол
және жол шаруашылығы 
3 жыл
10 ай
  3 жыл
10 ай
2 жыл 10ай  
6 10410400 – Жол қозғалысын
ұйымдастыру
3жыл
10ай
  3жыл
10ай
2 жыл 10ай  
7 07160600 – Темір жолдың вагондар
мен рефрижераторлы жылжымалы
құрамын пайдалану, жөндеу және
техникалық қызмет көрсету 
    3 жыл
10 ай
2 жыл 10ай  
8 10410200 – Темір жол көлігінде
тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару
    3 жыл
10ай
2 жыл 10ай 2 жыл 10ай
9 07151100 – Машиналар мен
жабдықтарды пайдалану (өнеркәсіп
салалары бойынша)  
    3 жыл
10 ай
2 жыл 10ай  
Skip to content